cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Regulamin

I.

Słownik pojęć użytych w niniejszym dokumencie:

1. Regulamin - niniejszy dokument świadczenia usług, dokonywania opłat i umieszczania komentarzy w portalu Kurier Historyczny.

2. MPC – Media Poland Corporation Sp. Z O O z siedzibą w Chorzowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 17, 41-500 Chorzów, NIP 6272750913,KRS 0000674934,REGON 367117746

3. Serwis - wydawany przez MPC serwis internetowy umiejscowiony na domenie www.kurierhistoryczny.pl.

4. Premium - płatna usługa świadczona przez MPC drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu zawartych w niej treści Użytkownikom, którzy dokonali stosownej opłaty.

5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

6. Konto - funkcja umożliwiająca dostęp do wybranych usług świadczonych w ramach Serwisu.

7. Newsletter – usługa cyklicznych wiadomości elektronicznych wysyłana przez MPC.

 

II.

1.Serwis umożliwia wszystkim Użytkownikom przeglądanie bezpłatnych artykułów, wyrażanie swojej opinii za pośrednictwem ankiety oraz dokonania zapisu na usługę Newslettera.

2. Użytkownicy posiadający konto mają również możliwość uzyskania dostępu do artykułów zawartych w części Premium wraz z możliwością zamieszczania komentarzy na łamach Serwisu.

3. Dostęp do treści Premium jest możliwy jedynie po dokonaniu wyznaczonej przez MPC opłaty. Jej uiszczenie jest możliwe za pośrednictwem wybranego przez MPC podmiotu:

PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

4.  Podany w punkcie 3. podmiot jest też operatorem kart płatniczych.

5. Podane na Serwisie kwoty są kwotami brutto.

6. Dostęp do usługi Premium wygasa po 7,14 lub 30 dniach w zależności od uiszczonej opłaty.

7. W przypadku zakłóceń w dostępie do usługi Premium  wynikających z winy Serwisu, MPC zapewnia wydłużenie dostępu do usługi Premium o czas, w którym występowały zakłócenia.

8. MPC może dowolnie zmieniać kwotę opłaty za usługę Premium. Wszelkie w tej materii  będą podawane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

9. Obowiązującą kwotą za usługę Premium jest zawsze kwota podana na łamach Serwisu.

10. Użytkownik nie może udostępniać pełnej treści artykułów z Serwisu osobom trzecim poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Dostępność do usługi Premium jest nieograniczona terytorialnie.

12. Założenie konta przez użytkownika wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu i wprowadzenia prawdziwych danych osobowych.

13. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis wymaga wypełnienia minimalnych warunków technicznych. Urządzenie wykorzystywane do korzystania z Serwisu powinno posiadać przeglądarkę internetową, dostęp do Internetu oraz wyświetlacz o wymiarach co najmniej 300x300px.

 

III.

1. Dostęp do usługi Premium można uzyskać również za pomocą systemu SMS Premium.

2. Użytkownik posiadający konto na Serwisie  chcąc uzyskać dostęp do usługi Premium może wysłać wiadomość SMS o treści DPKHMP na jeden z wskazanych przez MPC numer: 72624, 73624, 74624. Koszt wysłania wiadomości SMS to 2,46 zł (nr 72624), 3,69 zł (nr 73624), 4,92 zł (nr 74624). Podane kwoty obejmują podatek VAT.

3. Podane kwoty wiadomości SMS są kwotami brutto.

4. Usługa SMS Premium działa wyłącznie na terytorium Polski i może być realizowana jedynie przez polskich operatorów sieci komórkowych.

5. Wybrany przez MPC numer wraz kwotą za wysłanie wiadomości jest podany na łamach Serwisu.

6. Użytkownik  posiadający konto po wysłaniu wiadomości SMS uzyska dostęp do wszystkich artykułów działu Premium Serwisu oraz możliwość umieszczania komentarzy na łamach Serwisu na okres 30 dni.

 

IV.

1. MPC nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w komentarzach, które zostały umieszczone bez uprzedniej kontroli MPC.

2. MPC nie ponosi również odpowiedzialności za:

- rzetelność i aktualność opublikowanych na Serwisie informacji;

- sposób i skutki wykorzystania przez Użytkowników zawartych na Serwisie treści;

- awarie na Serwisie, w tym te które mogą doprowadzić do utraty zamieszczonych na nim danych;

- wstrzymanie przez wybrane przez MPC podmioty możliwości dokonywania opłat za oferowane na Serwisie usługi .

3. W funkcjonowaniu Serwisu może dochodzić do przerw związanych z aktualizacją danych, naprawą awarii technicznych czy poprawą jakości usług prezentowanych na Serwisie.

4. Pobieranie baz danych umieszczonych na Serwisie, a także ich wtórne wykorzystywanie w całości lub w części jest zabronione.

 

V.

1. Użytkownik w trakcie korzystania z Serwisu jest zobowiązany do postępowanie zgodnie z Regulaminem, a także przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. W przypadku naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

2. Serwis będzie usuwał komentarze, w których znalazły się słowa powszechnie uważane za wulgarne, zawierające groźby oraz obelgi, nawołujące do nienawiści, naruszająca dobre obyczaje, promujące skrajnie lewicowe bądź skrajnie prawicowe ideologie o charakterze totalitarnym.  

3. Niedopuszczalne jest również wstawianie w komentarzach treści reklamowych, w tym linków promujących artykuły, teksty, film itp., które zostały opublikowane poza Serwisem.

4. Użytkownicy w komentarzach powinni zachowywać poprawność gramatyczną i ortograficzną.

5. Serwis umożliwia użytkownikom kontakt z redakcją, w tym z działem pomocy technicznej.

6. Użytkownik umieszczający na Serwisie jakiekolwiek treści musi posiadać do nich tytuł prawny w zakresie niezbędnym do ich publikacji.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy, które mogą przyczynić się do zakłócenia działania systemu informatycznego lub sieci teleinformatycznych, umożliwiających dostęp do danych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych.

8. MPC może w dowolnym momencie oceniać treści i materiały umieszczane przez Użytkowników na Serwisie pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu oraz przepisów prawa. MPC jest uprawniony usunięciu zamieszczonych przez użytkownika bezprawnych materiałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. MPC może bez podania przyczyny zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu na Serwisie.

 

VI.

1. Użytkownicy po przesłaniu za pośrednictwem Serwisu swojego adresu mailowego uzyskają możliwość otrzymywania newslettera.

2. Otrzymywanie newslettera wymaga zaakceptowania Regulaminu.

3. MPC poprzez usługę newslettera może przesyłać do użytkowników treści o charakterze reklamowym.

4. Rezygnacja z usługi newslettera wymaga poinformowania MPC przez użytkownika poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres mailowy redakcji zamieszczony na Serwisie lub w inny sposób zaproponowany przez MPC w wiadomości elektronicznej przesłanej do Użytkownika.

 

VII.

1. Użytkownicy mogą składać prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu.

2. Reklamacje są rozpatrywane przez MPC.

3. Użytkownicy mogą przesyłać reklamacje na adres mailowy redakcji zamieszczony na Serwisie.

4. Podanie przez użytkownika niepełnych informacji na temat reklamowanej usługi może się wiązać ze zwróceniem reklamacji użytkowi celem uzupełnienia informacji.

5. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają prawo do odstąpienia od umowy.

7. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko                                                                                                        
Adres konsumenta

Media Poland Corporation Sp. Z O O

ul. Kazimierza Pułaskiego 17

41-500 Chorzów

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ..................umowy dotyczącej zakupu  .................................................................................................................................., w dniu .....................

...............................

Imię i nazwisko

[odręczny podpis]

 

8. Odstąpienie nie dotyczy usługi Premium.

VIII.

1. Użytkownik chcący korzystać z usługi Premium bądź newslettera przekazuje MPC niezbędne do dane w celu realizacji tych usług.

2. MPC jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jedynie w celu prawidłowego zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. MPC może przetwarzać dane osobowe w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, który działał w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

4. MPC jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników.

5. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, które nie są upoważnione do wglądu do nich.

6. Dane osobowe mogą zostać powierzone przez MPC innym podmiotom na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

 

IX.

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na Serwisie.

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu.

Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Kurier Historyczny. Projekt i wykonanie:logo firmy MEETMEDIA