cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie cookies możesz również opuścić naszą stronę. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Czwartek, 22.02.2024

Regulamin

I.

Słownik pojęć użytych w niniejszym dokumencie:

1. Regulamin - niniejszy dokument świadczenia usług, dokonywania opłat i umieszczania komentarzy w portalu Kurier Historyczny.

2. Wydawca – Mohort sp. z o.o., dane kontaktowe: Kolnica 72, 49-200 Grodków, redakcja@kurierhistoryczny.pl

3. Serwis - serwis internetowy umiejscowiony na domenie www.kurierhistoryczny.pl.

4. Premium - płatna usługa świadczona przez Wydawcę drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu zawartych w niej treści Użytkownikom, którzy dokonali stosownej opłaty.

5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

6. Konto - funkcja umożliwiająca dostęp do wybranych usług świadczonych w ramach Serwisu.

7. Newsletter – usługa cyklicznych wiadomości elektronicznych wysyłana przez MPC.

 

II.

1.Serwis umożliwia wszystkim Użytkownikom przeglądanie bezpłatnych artykułów, wyrażanie swojej opinii za pośrednictwem ankiety oraz dokonania zapisu na usługę Newslettera.

2. Użytkownicy posiadający konto mają również możliwość uzyskania dostępu do artykułów zawartych w części Premium wraz z możliwością zamieszczania komentarzy na łamach Serwisu.

3. Dostęp do treści Premium jest możliwy jedynie po dokonaniu wyznaczonej przez Wydawcę opłaty. Jej uiszczenie jest możliwe za pośrednictwem wybranego przez Wydawcę podmiotu.

4. Podane na Serwisie kwoty są kwotami brutto.

5. Dostęp do usługi Premium wygasa po wyznaczonej liczbie dni w zależności od uiszczonej opłaty.

6. W przypadku zakłóceń w dostępie do usługi Premium  wynikających z winy Serwisu, Wydawca zapewnia wydłużenie dostępu do usługi Premium o czas, w którym występowały zakłócenia.

7. Wydawca może dowolnie zmieniać kwotę opłaty za usługę Premium. Wszelkie w tej materii  będą podawane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

8. Obowiązującą kwotą za usługę Premium jest zawsze kwota podana na łamach Serwisu.

9. Użytkownik nie może udostępniać pełnej treści artykułów z Serwisu osobom trzecim poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Dostępność do usługi Premium jest nieograniczona terytorialnie.

11. Założenie konta przez użytkownika wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu i wprowadzenia prawdziwych danych osobowych.

13. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis wymaga wypełnienia minimalnych warunków technicznych. Urządzenie wykorzystywane do korzystania z Serwisu powinno posiadać przeglądarkę internetową, dostęp do Internetu oraz wyświetlacz o wymiarach co najmniej 300x300px.

14. Od 10.10.2021 r. część Premium Serwisu jest nieaktywna. Użytkownicy Premium mają jedynie możliwość zamieszczania komentarzy na łamach Serwisu. 

 

III.

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w komentarzach, które zostały umieszczone bez jego uprzedniej kontroli.

2. Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

- rzetelność i aktualność opublikowanych na Serwisie informacji;

- sposób i skutki wykorzystania przez Użytkowników zawartych na Serwisie treści;

- awarie na Serwisie, w tym te które mogą doprowadzić do utraty zamieszczonych na nim danych;

- wstrzymanie przez wybrane przez Wydawcę podmioty możliwości dokonywania opłat za oferowane na Serwisie usługi .

3. W funkcjonowaniu Serwisu może dochodzić do przerw związanych z aktualizacją danych, naprawą awarii technicznych czy poprawą jakości usług prezentowanych na Serwisie.

4. Pobieranie baz danych umieszczonych na Serwisie, a także ich wtórne wykorzystywanie w całości lub w części jest zabronione.

 

IV.

1. Użytkownik w trakcie korzystania z Serwisu jest zobowiązany do postępowanie zgodnie z Regulaminem, a także przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. W przypadku naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

2. Serwis będzie usuwał komentarze, w których znalazły się słowa powszechnie uważane za wulgarne, zawierające groźby oraz obelgi, nawołujące do nienawiści, naruszająca dobre obyczaje, promujące skrajnie lewicowe bądź skrajnie prawicowe ideologie o charakterze totalitarnym.  

3. Niedopuszczalne jest również wstawianie w komentarzach treści reklamowych, w tym linków promujących artykuły, teksty, film itp., które zostały opublikowane poza Serwisem.

4. Użytkownicy w komentarzach powinni zachowywać poprawność gramatyczną i ortograficzną.

5. Serwis umożliwia użytkownikom kontakt z redakcją, w tym z działem pomocy technicznej.

6. Użytkownik umieszczający na Serwisie jakiekolwiek treści musi posiadać do nich tytuł prawny w zakresie niezbędnym do ich publikacji.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy, które mogą przyczynić się do zakłócenia działania systemu informatycznego lub sieci teleinformatycznych, umożliwiających dostęp do danych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych.

8. Wydawca może w dowolnym momencie oceniać treści i materiały umieszczane przez Użytkowników na Serwisie pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu oraz przepisów prawa. Wydawca jest uprawniony usunięciu zamieszczonych przez użytkownika bezprawnych materiałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Wydawca może bez podania przyczyny zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu na Serwisie.

 

V.

1. Użytkownicy po przesłaniu za pośrednictwem Serwisu swojego adresu mailowego uzyskają możliwość otrzymywania newslettera.

2. Otrzymywanie newslettera wymaga zaakceptowania Regulaminu.

3. Wydawca poprzez usługę newslettera może przesyłać do użytkowników treści o charakterze reklamowym.

4. Rezygnacja z usługi newslettera wymaga poinformowania Wydawcy przez użytkownika poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres mailowy redakcji zamieszczony na Serwisie lub w inny sposób zaproponowany przez Wydawcę w wiadomości elektronicznej przesłanej do Użytkownika.

 

VI.

1. Użytkownicy mogą składać prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu.

2. Reklamacje są rozpatrywane przez Wydawcę.

3. Użytkownicy mogą przesyłać reklamacje na adres mailowy redakcji zamieszczony na Serwisie.

4. Podanie przez użytkownika niepełnych informacji na temat reklamowanej usługi może się wiązać ze zwróceniem reklamacji użytkownikowi celem uzupełnienia informacji.

5. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają prawo do odstąpienia od umowy.

7. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko                                                                                                        
Adres konsumenta

Mohort sp.z o.o.

ul. Zamknięta 10/1,5

33-332 Kraków

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ..................umowy dotyczącej zakupu  .................................................................................................................................., w dniu .....................

...............................

Imię i nazwisko

[odręczny podpis]

 

8. Odstąpienie nie dotyczy usługi Premium.

VII.

1. Użytkownik chcący korzystać z usługi Premium bądź newslettera przekazuje Wydawcy niezbędne do dane w celu realizacji tych usług. Obejmuje to także pakiety promocyjne (np. torby, kubki, książki) przesyłane drogą pocztową.

2. Wydawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jedynie w celu prawidłowego zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Wydawca może przetwarzać dane osobowe w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, który działał w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

4. Wydawca jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników.

5. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, które nie są upoważnione do wglądu do nich.

6. Dane osobowe mogą zostać powierzone przez Wydawcy innym podmiotom na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w polityce prywatności Serwisu, stanowiącej załącznik do regulaminu

VIII.

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na Serwisie.

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu.

 

Załącznik

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego użytkownika (nazywanego dalej Użytkownikiem), korzystającego z Serwisu.

 

Administrator danych

Portal Kurier Historyczny funkcjonujący pod adresem www.kurierhistoryczny.pl (dalej nazywany Serwisem) jest wydawny  przez spółkę Mohort sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10/1,5, 30-554 Kraków, która jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników (nazywana dalej Administratorem) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywany dalej RODO).  Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: redakcja@kurierhistoryczny.pl.

 

Gromadzone dane osobowe

1.Korzystając z Serwisu i zamawiając dostępne w nim usługi, Użytkownik może być poproszony o dobrowolne podanie pewnych danych osobowych (dane kontaktowe, dane na temat usług marketingowych, dane na temat zamówionych usług i aktywności na Serwisie). Oprogramowanie Serwisu może gromadzić takie również dane automatycznie (adres IP).

2. Dane osobowe na Serwisie są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług wynikających z założenia Konta (rodzaj danych: adres e-mail, ustanowione hasło, podane dane identyfikacyjne np. login, nazwisko)
 • umożliwienia przeglądania Serwisu, w tym składania zamówień na usługi (rodzaj danych: dane dotyczące przeglądanych treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP);
 • zapewnienia dostępu do zamówionych usług, możliwości składania zamówień i zamówień usługi treści (rodzaj danych: dane dotyczące oglądanych usług, sesji urządzenia oraz systemu operacyjnego Użytkownika, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID)
 • statystycznych, zwiększenia funkcjonalności Serwisu i jego bezpieczeństwa (rodzaj danych: dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, w tym czasu spędzanego na każdej z podstron, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego);
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami (rodzaj daanych: podane w formularzach oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego);
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników (rodzaj danych: dane przekazane przez Użytkownika w skierowanych przez niego reklamacjach, skargach i wnioskach, odpowiedziach na pytania dotyczące tych spraw oraz dane przekazane w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków);
 • marketingowych naszych Usług oraz usług naszych partnerów (rodzaj danych: dane dotyczące aktywności w Serwisie,  w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, historia i aktywności związanej z komunikacją z Użytkownikiem).

3. Dane osobowe Użytkowników (imię, nazwisko, adres e-mail) rejestrujących się w zakładce „Zarejestruj się”, tworzących przez to Konto Użytkownika przetwarzane są w celach:

   a. świadczenia przez Administratora usług dostępnych zarejestrowanym Użytkownikom. Odbywa się to poprzez akceptację regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik. Podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Konto Użytkownika na Serwisie jest uruchamiane po wypełnieniu dostępnego na Serwisie formularza i kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej. Konto można w każdej chwili usunąć poprzez poinformowanie Administratora o tym zamiarze lub kliknięcie odpowiedniej opcji w zakładce „Twoje konto”.

5. Dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) zapisujących się do usługi newslettera przetwarzane są w celach:

  a. informowania Użytkownika o nowych treściach dostępnych na Serwisie. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Usługa newslettera jest uruchamiana po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Można z niej w każdej chwili zrezygnować przez kliknięcie odpowiedniego linku, znajdującego w każdej przesłanej przez Serwis wiadomości e-mail w ramach usługi newslettera.

7. Serwis gromadzi również adresy IP Użytkowników, co jest konieczne do utrzymania podstawowej funkcjonalności serwisu, tj. udostępniania stron internetowych. Podstawą prawną jest art. 1 lit. d RODO.

8. Podanie przez Użytkownika ww. danych jest warunkiem koniecznym świadczenia wymienionych usług.

9. Gromadzone dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora podmiotom, z którymi Serwis współpracuje w ramach zapewnienia konkretnych usług (hosting, system płatności elektronicznej, system wysłania masowych wiadomości e-mail/newslettera). Powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznych odbywa się na mocy osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej między Administratorem a podmiotem zewnętrznym.

10. Serwis korzysta również z usług zewnętrznych firm badawczych, prowadzących dla badania statystyczne dotyczące ruchu w Serwisie. Firmy przetwarzają adresy IP Użytkowników w sposób automatyczny i anonimowo, z wykorzystaniem skryptów w kodzie stron serwisu i plików cookies. Dane są usuwane niezwłocznie po tym, jak przestają one być niezbędne do prowadzenia badań. Dane są przetwarzane zgodnie wymogami RODO.

11. Serwis w tej chwili korzysta z usług z:

 • Ceneo.pl z siedzibą we Polsce (Wrocław)
 • Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA
 • Kei.pl z siedzibą w Polsce (Kraków)
 • Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
 • Instagram LLC. z siedzibą w USA
 • Twitter Inc. z siedzibą w USA
 • YouTube (Google Inc.) z siedzibą w USA

12. Serwis wykorzystuje również wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook czy Twitter. 

13. Informacje o polityce prywatności współpracujących podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.

14. Administrator zastrzega jednakże, że zgodnie z wymogami prawnymi może przekazać dane, o które są wymagane przez prawnie uprawnione podmioty lub przekazanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnych zobowiązań względem osób, których dane te dotyczą.

15. Dane osobowe są gromadzone przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe zostają usunięte na wniosek Użytkownika, wycofania przez niego zgody na ich przetwarzanie, po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne. Maksymalny czas przechowywania danych nieaktywnego Użytkownika to 10 lat. Dane Użytkownika, który nie kliknął linku aktywacyjnego w wiadomości mailowej po założeniu Konta lub zapisaniu się do Newslettera są kasowane w przeciągu 24 h.

Prawa Użytkownika

1. W związku z przetwarzanymi danymi Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących:

 • celu przetwarzania;

 • kategorii odnośnych danych osobowych

 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia":

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownik ma również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się na nim treści chronione są prawem, w szczególności prawami autorskimi lub prawami ochronnymi, wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie Serwis zastrzega, że jakiekolwiek działania wykraczające poza dozwolony użytek są zakazane i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

6. Kontakt Użytkownika z Administratorem jest możliwy pod adresem:

redakcja@kurierhistoryczny.pl

ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków

7. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

 

Pliki Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies. Są to informacje (zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer) przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika, przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

2. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w celu analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika, a także w celach statystycznych pokazujących sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do ich potrzeb oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. Podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pliki cookies ulegają automatycznemu skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
4. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Administratora chronione są przed utratą, zniekształceniem oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

6. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez administratora i odpowiednio przeszkoleni pracownicy redakcji Serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Kurier Historyczny. Projekt i wykonanie:logo firmy MEETMEDIA