cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie cookies możesz również opuścić naszą stronę. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Niedziela, 14.07.2024

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego użytkownika (nazywanego dalej Użytkownikiem), korzystającego z Serwisu.

 

Administrator danych

Portal Kurier Historyczny funkcjonujący pod adresem www.kurierhistoryczny.pl (dalej nazywany Serwisem) jest wydawny  przez spółkę Mohort sp. z o. o. z siedzibą w Kolnicy przy Kolnica 72, 49-200 Grodków, która jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników (nazywana dalej Administratorem) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywany dalej RODO). Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: redakcja@kurierhistoryczny.pl.

 

Gromadzone dane osobowe

1.Korzystając z Serwisu i zamawiając dostępne w nim usługi, Użytkownik może być poproszony o dobrowolne podanie pewnych danych osobowych (dane kontaktowe, dane na temat usług marketingowych, dane na temat zamówionych usług i aktywności na Serwisie). Oprogramowanie Serwisu może gromadzić takie również dane automatycznie (adres IP).

2. Dane osobowe na Serwisie są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług wynikających z założenia Konta (rodzaj danych: adres e-mail, ustanowione hasło, podane dane identyfikacyjne np. login, nazwisko)
 • umożliwienia przeglądania Serwisu, w tym składania zamówień na usługi (rodzaj danych: dane dotyczące przeglądanych treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP);
 • zapewnienia dostępu do zamówionych usług, możliwości składania zamówień i zamówień usługi treści (rodzaj danych: dane dotyczące oglądanych usług, sesji urządzenia oraz systemu operacyjnego Użytkownika, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID)
 • statystycznych, zwiększenia funkcjonalności Serwisu i jego bezpieczeństwa (rodzaj danych: dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, w tym czasu spędzanego na każdej z podstron, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego);
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami (rodzaj daanych: podane w formularzach oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego);
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników (rodzaj danych: dane przekazane przez Użytkownika w skierowanych przez niego reklamacjach, skargach i wnioskach, odpowiedziach na pytania dotyczące tych spraw oraz dane przekazane w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków);
 • marketingowych naszych Usług oraz usług naszych partnerów (rodzaj danych: dane dotyczące aktywności w Serwisie,  w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, historia i aktywności związanej z komunikacją z Użytkownikiem).

3. Dane osobowe Użytkowników (imię, nazwisko, adres e-mail) rejestrujących się w zakładce „Zarejestruj się”, tworzących przez to Konto Użytkownika przetwarzane są w celach:

   a. świadczenia przez Administratora usług dostępnych zarejestrowanym Użytkownikom. Odbywa się to poprzez akceptację regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik. Podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Konto Użytkownika na Serwisie jest uruchamiane po wypełnieniu dostępnego na Serwisie formularza i kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej. Konto można w każdej chwili usunąć poprzez poinformowanie Administratora o tym zamiarze lub kliknięcie odpowiedniej opcji w zakładce „Twoje konto”.

5. Dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) zapisujących się do usługi newslettera przetwarzane są w celach:

  a. informowania Użytkownika o nowych treściach dostępnych na Serwisie. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Usługa newslettera jest uruchamiana po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Można z niej w każdej chwili zrezygnować przez kliknięcie odpowiedniego linku, znajdującego w każdej przesłanej przez Serwis wiadomości e-mail w ramach usługi newslettera.

7. Serwis gromadzi również adresy IP Użytkowników, co jest konieczne do utrzymania podstawowej funkcjonalności serwisu, tj. udostępniania stron internetowych. Podstawą prawną jest art. 1 lit. d RODO.

8. Podanie przez Użytkownika ww. danych jest warunkiem koniecznym świadczenia wymienionych usług.

9. Gromadzone dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora podmiotom, z którymi Serwis współpracuje w ramach zapewnienia konkretnych usług (hosting, system płatności elektronicznej, system wysłania masowych wiadomości e-mail/newslettera). Powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznych odbywa się na mocy osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej między Administratorem a podmiotem zewnętrznym.

10. Serwis korzysta również z usług zewnętrznych firm badawczych, prowadzących dla badania statystyczne dotyczące ruchu w Serwisie. Firmy przetwarzają adresy IP Użytkowników w sposób automatyczny i anonimowo, z wykorzystaniem skryptów w kodzie stron serwisu i plików cookies. Dane są usuwane niezwłocznie po tym, jak przestają one być niezbędne do prowadzenia badań. Dane są przetwarzane zgodnie wymogami RODO.

11. Serwis w tej chwili korzysta z usług z:

 • Ceneo.pl z siedzibą we Polsce (Wrocław)
 • Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA
 • Kei.pl z siedzibą w Polsce (Kraków)
 • Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
 • Instagram LLC. z siedzibą w USA
 • Twitter Inc. z siedzibą w USA
 • YouTube (Google Inc.) z siedzibą w USA

12. Serwis wykorzystuje również wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook czy Twitter. 

13. Informacje o polityce prywatności współpracujących podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.

14. Administrator zastrzega jednakże, że zgodnie z wymogami prawnymi może przekazać dane, o które są wymagane przez prawnie uprawnione podmioty lub przekazanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnych zobowiązań względem osób, których dane te dotyczą.

15. Dane osobowe są gromadzone przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe zostają usunięte na wniosek Użytkownika, wycofania przez niego zgody na ich przetwarzanie, po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne. Maksymalny czas przechowywania danych nieaktywnego Użytkownika to 10 lat. Dane Użytkownika, który nie kliknął linku aktywacyjnego w wiadomości mailowej po założeniu Konta lub zapisaniu się do Newslettera są kasowane w przeciągu 24 h.

Prawa Użytkownika

1. W związku z przetwarzanymi danymi Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących:

 • celu przetwarzania;

 • kategorii odnośnych danych osobowych

 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia":

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownik ma również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się na nim treści chronione są prawem, w szczególności prawami autorskimi lub prawami ochronnymi, wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie Serwis zastrzega, że jakiekolwiek działania wykraczające poza dozwolony użytek są zakazane i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

6. Kontakt Użytkownika z Administratorem jest możliwy pod adresem:

redakcja@kurierhistoryczny.pl

ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków

7. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

 

Pliki Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies. Są to informacje (zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer) przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika, przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

2. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w celu analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika, a także w celach statystycznych pokazujących sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do ich potrzeb oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. Podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pliki cookies ulegają automatycznemu skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
4. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Administratora chronione są przed utratą, zniekształceniem oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

6. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez administratora i odpowiednio przeszkoleni pracownicy redakcji Serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Kurier Historyczny. Projekt i wykonanie:logo firmy MEETMEDIA